דירת גן

דירת 2.5 חדרים

דירת 2.5 חדרים דגם A

דירת 4 חדרים דגם B

דירת 4 חדרים דגם C

דירת 4 חדרים דגם D

דירת פנט` 5 חדרים