טיפוס B1 דירת גן

טיפוס A דירת גן

טיפוס C דירת גן

טיפוס D שלושה חדרים

טיפוס E שלושה חדרים

טיפוס F ארבעה חדרים

טיפוס G ארבעה חדרים

טיפוס H ארבעה חדרים

טיפוס I ארבעה חדרים

טיפוס J פנטאהוז

טיפוס K פנטהאוז